Daně a jak na ně

  Daň z příjmů

Přehledně zpracované informace vycházející ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, rozčleněné pro fyzické osoby, právnické osoby a na společná ustanovení. Termíny, aktuality a rady týkající se daní z příjmů.

Spotřební daň

Definice předmětu, plátce a předmětu spotřební daně a další informace vychýzející ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Aktuální sazby daně, tiskopisy, přístup do registru plátců spotřebních daní.

Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí

Informace vycházející ze zákona č. 357/1992 Sb. členěné relevantně pro daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. Nechybí ani informace o daňových přiznáních a splatnosti a aktualní tiskopisy pro jednotlivé daně.

Daň z přidané hodnoty

Vymezení předmětu daně, osob povinných k dani, základu daně a další informace vycházející ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Interaktivní formulář přiznání k DPH a další tiskopisy, praktické příklady, přístup do registru českých i zahraničních plátců DPH.

Daň silniční

Osvětlení pojmů vyplývajících ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, aktuální sazby daně, metodický pokyn k uplatnění snížené sazby daně silniční, tiskopisy, kalendář pro daň silniční a další informace.

Daň z nemovitostí

Přehledně členěné informace pro daň z pozemků a daň ze staveb a společná ustanovení pro obě daně vycházející ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Aktuální tiskopisy včetně návodu k jejich vyplnění.